Vi har 24 rom for utleie.
Booking av rom kan gjøres direkte ved å kontakte oss på +47 777 15 600 eller booking@skibotnhotel.no for booking.

We have 24 rooms to let.
You can book your room directly by contacting us on +47 777 15 600 or booking@skibotnhotel.no for booking.